Jak se měří IQ

První pokusy o měření inteligence se objevují již v 19. století, kdy se IQ určovalo měřením velikosti mozku. Dnes již používáme jiné metody měření IQ – inteligenční testy. Měření inteligence pomocí testů použil jako první Alfred Binet a tyto testy byly určeny dětem. Od té doby byly testy modernizovány, upravovány a dále rozvíjeny až do dnešních podob, kdy si IQ nechávají testovat všechny věkové skupiny.

Dnes pro měření inteligence používáme různé psychologické testy, které jsou vytvořeny odborníky na tuto problematiku a zohledňují především tyto oblasti: vnímání a vizuální inteligenci, komunikační schopnost a jazykovou inteligenci, technické schopnosti a praktickou inteligenci, logické myšlení a matematickou inteligenci.

IQ testy mohou být komplexní, nebo zaměřené na jeden druh schopností, například jazykovou zdatnost, vizuální představivost, a podobně. V poslední době se také hodně rozvíjí tzv. EQ testy, které se zaměřují na chování člověka v určitých situacích. EQ test zkoumá, jak se člověk chová ve svém sociálním prostředí, zjišťuje jeho pocity, nálady, reakce a vztahy s jinými lidmi.

Podívejte se, jaké jsou průměrné hodnoty IQ národů světa!

Nacházíte se: IQ Testy Online » Měření IQ