IQ test pro děti

Pojem IQ a co znamená

IQ je zkratka a znamená tzv. inteligenční kvocient, inteligenční kvocient je standardizované skóre, které vyjadřuje lidskou inteligenci jak dospělých tak dětí. Termín IQ byl poprvé zaveden psychologem Williamem Sternem v roce 1912. Stern jej vyjádřil jako podíl mentálního věku a chronologického věku jedince, který vynásobil 100.

V průběhu 20. století vznikaly nové, přesnější teorie ohledně inteligenčního kvocientu a nyní se IQ u dospělých měří podle jiné rovnice. Přesto se i Sternova teorie dochovala a stále se používá u testování hodnoty IQ u dětí.

IQ testy pro děti

IQ testy pro děti nejsou jednoduché, pro děti nefungují stejné zákonitosti jako pro dospělé lidi, to jsou důvodu, proč se u dětí nedá určit přesná IQ hodnota. Přesto IQ testy pro děti probíhají a psychologové se snaží určit alespoň pravděpodobné hodnoty IQ u dětí.

Mensa v České republice má k dispozici 2 druhy testů IQ pro děti. Prvním typem je IQ test pro děti ve věku 5 až 7 let a druhým je IQ test pro děti ve věku 8 až 13 let. U dětí starších 13 let je to trošku jiné, to už jsou děti starší a u nich IQ test pro děti je dosti věrohodný a hodnoty IQ dosti přesné.

IQ test pro děti ve věku 5-7 let trvá 25 minut, cenově se pohybuje kolem 190 Kč. IQ test pro děti ve věku 8-13 let je lepší, protože děti jsou už starší, hodnoty IQ bývají přesnější. Takový IQ test pro děti je podrobnější, trvá 40 minut a pohybuje se v cenové relaci také kolem 190 Kč.

Další možností, jak otestovat děti pomocí IQ testu pro děti je návštěva pedagogicko psychologické poradny. Psycholog v poradně dá dítěti psychotest, podle něhož dokáže určit hodnotu IQ a také může zjistit případné příznaky psychologických poruch, které bývají často spojovány s vysokou hodnotou IQ.

Vyzkoušej IQ test!

Nacházíte se: IQ Testy Online » IQ test pro děti